Ile waży szkolny plecak?

10 października 2022r. w Szkole Podstawowej nr 5 odbyła się akcja ważenia plecaków dzieci klas młodszych. Uczniowie i rodzice otrzymali informację dotyczącą stosunku wagi plecaka do wagi dziecka wyrażoną w procentach oraz wskazówki dotyczące pakowania tornistrów.
Według Głównego Inspektoratu Sanitarnego ciężar szkolnego tornistra nie powinien przekraczać 15% masy ciała ucznia. Na ok. 90 osób poddanych badaniu tylko nieliczni uczniowie klas I – III przekroczyli zalecaną proporcję. W ramach akcji ważenia plecaków, nauczyciele przypomnieli uczniom i rodzicom, jakie konsekwencje dla zdrowia może mieć noszenie za ciężkiego plecaka oraz wskazali zasady pakowania tornistra. Na szczęście dużym odciążeniem uczniowskich plecaków są szafki indywidualne, z których uczniowie klas I-III naszej szkoły korzystają w szatni i w salach lekcyjnych. Mamy nadzieję, że przekazane informacje okażą się cennymi wskazówkami zarówno dla dzieci, ich rodziców, jak i nauczycieli.

 

Powrót na początek strony