"Katyń... ocalić od zapomnienia"

13  kwietnia - w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej-  w naszej szkole odbyła się uroczystość upamiętniająca  porucznika rezerwy Zygmunta Stanisława Gawdzika, puławskiego aptekarza, uczestnika kampanii wrześniowej. Spotkanie było częścią ogólnopolskiego programu „Katyń  … ocalić od zapomnienia”, którego celem jest uczczenie  pamięci wszystkich tych, którzy decyzją naczelnych władz ZSRR z 5 marca 1940 roku, zostali rozstrzelani w Katyniu, Miednoje, Charkowie oraz  innych miejscach kaźni.

Do projektu przystąpiliśmy w 2015 r., kiedy to przed budynkiem szkoły posadzony został Dąb Pamięci, poświęcony Zygmuntowi Gawdzikowi, zaś w holu szkoły odsłonięta została tablica pamiątkowa ufundowana przez Prezesa Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej okręgu lubelskiego, p. Lecha Marczaka . Od tej pory  rokrocznie społeczność naszej szkoły gromadzi się na kwietniowych uroczystościach upamiętniających ofiary sowieckiego reżimu.

Tegoroczne spotkanie  miało następujący przebieg:  w pierwszej części uczniowie klas licealnych przedstawili informacje na temat Zbrodni Katyńskiej oraz udziału szkoły w programie ,, Katyń…ocalić od zapomnienia”. Następnie pan Zbigniew Kiełb, historyk  z Muzeum Czartoryskich  z Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta Puławy wygłosił  ciekawą prelekcję pt. ,,Puławska lista katyńska”. W kolejnej części uczniowie naszej szkoły zaprezentowali montaż słowno-muzyczny.  Uroczystość zakończyła się  wykonaniem pamiątkowego zdjęcia przy Dębie Katyńskim przed budynkiem naszej szkoły. Fotografia została dołączona do ogólnopolskiej bazy zdjęć szkół uczestniczących w projekcie.

Uroczystość przygotowali nauczyciele historii Agnieszka Reda i Marek Lasota. O oprawę muzyczną wydarzenia zadbali pp. Anna i Arkadiusz Sosnowscy. Zdjęcia wykonał p. Adam Wójcik

 

Powrót na początek strony