LIGA ZADANIOWA Z GEOGRAFII

Uwaga !!!!

Rusza kolejna edycja

LIGI ZADANIOWEJ Z GEOGRAFII

dla uczniów naszego liceum

Na czym to polega?

1.      Zasady udziału w lidze zadaniowej:

 • Zadania ukazują się na stronie internetowej szkoły i na zielonej tablicy w pobliżu sali 51 na I piętrze.
 • Za każdym razem będzie to 5 zadań, które będę publikowane do 10 każdego miesiąca (począwszy od października 2023 r.)
 • Uczeń przedstawia rozwiązanie zadania w określonym na zestawie terminie
 • Zadania muszą być rozwiązywane na kartce A4, którą uczeń oddaje nauczycielowi geografii.
 • Wszystkie zadania dotyczą tematyki geograficznej, ale zakresem treści wykroczą poza informacje podręcznikowe. Chodzi o to, aby zachęcić Was do poszerzania własnych horyzontów, poszukiwania czegoś nowego, ciekawego, godnego uwagi.
 • Na oddawanych kartkach musi się znaleźć: imię i nazwisko ucznia, klasa.
 • Liga Zadaniowa kończy się z końcem maja 2024 r. Uczniowie, którzy zdobędą najwięcej punktów na swoim poziomie zostaną ogłoszeni Mistrzami Ligi Zadaniowej z Geografii.
 • Na tablicy ogłoszeń będzie podawany aktualny ranking.

2.      Po co ten  konkurs?

Celem konkursu jest:

 • popularyzacja geografii wśród uczniów,
 • doskonalenie umiejętności analizowania i wykorzystywania posiadanej wiedzy do rozwiązywania problemów,
 • motywowanie do systematycznej samodzielnej pracy,
 • pogłębianie wiedzy geograficznej
 • wyłonienie najzdolniejszych uczniów z geografii.

3.      Punktowanie zadań

 • Przy każdym zadaniu podana jest maksymalna liczba punktów za prawidłowe rozwiązanie.
 • Punkty za wszystkie zadania sumują się i określają miejsce ucznia w rankingu.
 • Uczniowie, którzy zdobędą:
  • 90% sumy możliwych do zdobycia punktów uzyskują cząstkową ocenę celującą.
  • 80% sumy możliwych do zdobycia punktów uzyskują cząstkową ocenę bardzo dobrą.
  • 70% sumy możliwych do zdobycia punktów uzyskują cząstkową ocenę

Można korzystać ze wszystkich dostępnych wam źródeł informacji. Nie zapomnijcie o spisie literatury, z której korzystaliście i od dotrzymaniu umówionych terminów. Jeśli macie wątpliwości proszę o zgłoszenie się do mnie.

Życzę powodzenia.

                                              

                                                                       Marzena Górecka - nauczyciel geografii

 

 

Powrót na początek strony