Poczęstuj się dobrym słowem

W związku z Międzynarodowym Dniem walki z depresją przypadającym na 23 lutego, w ramach pomocy pedagogiczno-psychologicznej, podczas zajęć świetlicowych odbyło się spotkanie z pedagogiem szkolnym – Panią Emilią Bernat. Nasi najmłodsi w przystępny sposób dowiedzieli się czym jest depresja, jakie są jej objawy  oraz w jaki sposób można uzyskać pomoc. Rozmawialiśmy o emocjach, trudnych sytuacjach oraz częstowaliśmy się dobrym słowem. Dzieci przygotowały karteczki, na których wypisały pozytywne, dobre myśli, które są niezwykle ważnym elementem wsparcia dla osób potrzebujących pomocy. Dzieci dowiedziały się, że zdrowie psychiczne ma ogromne znaczenie i  należy je pielęgnować każdego dnia, właśnie poprzez bycie dobrym dla siebie i innych, mówiąc sobie dobre, wspierające słowa.

W holu głównym szkoły znajduje się gazetka prezentująca dobre słowa autorstwa naszych najmłodszych. Częstujmy się!

Powrót na początek strony