Podsumowanie konkursu „Wiedza, rekrutacja, kariera”

W dniu 10 stycznia 2023 r. odbył się międzyszkolny konkurs zawodoznawczy pod hasłem „Wiedza rekrutacja kariera” dla uczniów liceum organizowany w Zespole Szkół Technicznych w Puławach.

Celem konkursu było m.in. zwrócenie uwagi na znaczenie trafnego wyboru kierunku studiów, przybliżenie zagadnień lokalnego rynku pracy oraz zasad nim rządzących, jak również rozwijanie umiejętności autoprezentacji.

Naszą szkołę reprezentowali zespołowo następujący uczniowie:

1. Michał Paw kl. 3 e

2. Julia Depa kl.3 c

3. Olga Maciąg kl. 3 c

Uczniowie zdobyli wyróżnienie i zostali nagrodzeni 3 lutego podczas uroczystych obchodów Dni Kariery Zawodowej.

Serdecznie gratulujemy, dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły oraz życzymy dalszych sukcesów, by wiedza, którą uczniowie zdobyli zaowocowała w przyszłości.

Agnieszka Kostyra

Powrót na początek strony