PRZERABIANIE ROMANTYZMU

Konkurs zorganizowany w ramach projektu „Dni Romantyzmu” pod opieką dr hab. Elżbiety Flis-Czerniak, prof. UMCS, i dr Beaty Jarosz przez Studenckie Koło Naukowe Miłośników Kultury i Literatury Wieku XIX oraz Studencko-Doktoranckie Koło Młodych Dydaktyków polegał na przygotowaniu samodzielnej pracy inspirowanej romantyzmem, w szczególności twórczością polskich pisarzy i poetów. Praca mogła mieć charakter reportażu, opowiadania, utworu poetyckiego, ballady, pastiszu, adaptacji. Przedstawiciel naszej szkoły Arek Materek wybrał wiersz, a wzorował się na trudnej dla wielu uczniów twórczości Cypriana Kamila Norwida. Wysiłek się opłacił i przyniósł tegorocznemu maturzyście wyróżnienie. 

 

Serdecznie gratulujemy Arkowi z IVAp i prezentujemy wiersz 

Do (Nie)Wieszcza 
Przez czerwone Styksu wody posyłam 
List do Ciebie, Norwidzie! ...pogardzany. 
Całą ojczyznę, wspólną nam, przywołam; 
Spytam: “Czy wciąż wieszcza dar wam nieznany?... 
Czy też, jak dekalog, przemówić zdołam?” 
Może jak Ty będę mdło pamiętany; 
Wszak twórczości Twej wydźwięk był stłamszony, 
Może i ja zostanę tak stracony?... 
Nim duszę Twoją całkiem obnażoną 
Spróbują stracić - Ciebie cierpiącego; 
Więc, nim dasz sztuce przyjąć bluźniącego, 
By mógł twór zniesławić plamą spodloną - 
A nieśmiertelność jego, jak sen ciężki, 
Przeminie - 
więc zanim krzykną: “Zwycięski!” - 
Krzykną i spojrzą po sobie, czy kłamią? - - 
Więc, nim wciąż obecny opór załamią, 
By Polska, rozpoznawszy swego wieszcza, 
Nie przelała krwi na biel swojej flagi: 
Zabraknąć w nich musi złej odwagi, 
Która ich wątłe dusze tak podniszcza. 
A więc, zanim przekaz mój się dokona, 
Ten wzywający wiersz przyjm, o! Cyprianie... 
Bo twór nim dojrzy, człowiek nieraz skona, 
A niźli skona twór, naród pierw wstanie 

Powrót na początek strony