Szkolna gala „Nasi Najlepsi”

We wtorek, 18 czerwca w naszej szkole odbyła się, jak co roku, szkolna Gala „Nasi Najlepsi”, podczas której wyróżniliśmy najlepszych uczniów w czterech głównych kategoriach: za naukę, sport, zaangażowanie na rzecz środowiska lokalnego oraz 100-procentową frekwencję. Efekty całorocznej wytężonej pracy uczniów przedstawiają się następująco:

W kategorii „Nauka”

W szkole podstawowej – 20 uczniów ze średnią ocen powyżej 5,0 (w klasach 4-6) oraz 5,2 (w klasach 7-8). Najwyższą średnią - 6,0 osiągnęło troje uczniów z klasy 5a (Kinga Kupisz, Lena Mazurek i Jakub Zając).

W liceum – 47 uczniów ze średnią ocen powyżej 4,75. Najwyższą średnią – 5,79 uzyskała Zuzanna Sobania z klasy II Bp liceum.

W kategorii „Sport”

W szkole podstawowej – 5 uczniów. Wszyscy wyróżnieni zajmowali wysokie miejsca indywidualnie i drużynowo w zawodach pływackich

W liceum wyróżnionych zostało 15 uczniów, głównie za zajęcie IV miejsca w Ogólnopolskim Finale Licealiady w Piłkę Ręczną Chłopców oraz I miejsca w Wojewódzkim Finale Licealiady w Piłkę Ręczną Chłopców.

W kategorii  „Działalność na rzecz środowiska” wyróżniono uczniów przede wszystkim za aktywną pracę w Samorządzie Uczniowskim, zaangażowanie w działalność Szkolnego Klubu Wolontariusza, działalność w szkolnym zespole muzycznym „The Five” oraz reprezentowanie szkoły w Poczcie Sztandarowym. Wyróżniono 13 uczniów ze szkoły podstawowej oraz 53 uczniów z liceum.

Dyplomy za 100-procentową frekwencję w liceum wręczono 5 uczniom liceum.

Najważniejszym momentem Gali było wręczenie statuetek „Nagroda Kniaźnina” czyli specjalnego wyróżnienia dla najlepszego ucznia szkoły podstawowej i liceum oraz najlepszego sportowca SP i LO

Rada Pedagogiczna jednogłośnie wybrała, zgodnie z regulaminem konkursu „Nasi Najlepsi” uczniów:

  • Lenę Mazurek z klasy Va – najlepszym uczniem szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 (średnia ocen 6,0 i wzorowe zachowanie plus konkursy sportowe i artystyczne);
  • Zuzannę Sobanię z klasy II Bp. – najlepszym uczniem liceum w roku szkolnym 2023/2024 (średnia ocen 5,79 i wzorowe zachowanie)
  • Ninę Reczek z klasy VI a – najlepszym sportowcem szkoły podstawowej w roku szkolnym 2023/2024 (zajęła II miejsce w Mistrzostwach Szkół Województwa Lubelskiego – 50 m pływanie grzbietem);
  • Piotra Juszczaka z klasy III Ep – najlepszym sportowcem liceum w roku szkolnym 2023/2024 (który wraz z drużyną zajął IV miejsce w Ogólnopolskim Finale Licealiady w Piłkę Ręczną Chłopców oraz I miejsce w Finale Wojewódzkiej Licealiady w Piłkę Ręczną Chłopców). (zgodnie z regulaminem w przypadku sukcesu drużyny, wyboru najlepszego zawodnika dokonuje trener).

 

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym uczniom oraz ich rodzicom. Jesteśmy z Was dumni.

Powrót na początek strony