Szkolny konkurs recytatorski „Spotkanie z poezją Marii Konopnickiej”

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursu recytatorskiego pt. „Spotkanie z poezją Marii Konopnickiej” jest biblioteka Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Puławach (nauczyciele bibliotekarze: Kinga Próchniak, Alina Borsewicz).
 2. Cele konkursu:
 • popularyzowanie twórczości Marii Konopnickiej,
 • zainteresowanie uczniów poezją,
 • rozwijanie zdolności recytatorskich,
 • prezentacja i promowanie talentu uczniów,
 • kształtowanie wrażliwości na piękno poezji w języku ojczystym,
 • zachęcanie uczniów do występów przed publicznością.
 1. Zasady uczestnictwa:
 • konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I – VI SP oraz I - IV LO,
 • udział w konkursie należy zgłosić do dnia 10 listopada 2022 r. (czwartek) do jednego z bibliotekarzy, wychowawcy lub nauczyciela języka polskiego,
 • konkurs odbędzie się 15 listopada 2022 r. (wtorek) w bibliotece szkolnej, z podziałem na kategorie wiekowe:
 • klasy I - VI SP w godzinach 10.35-12.00
 • klasy LO w godzinach 12.15-14.00
 • konkurs będzie miał formę prezentacji (recytacji) dowolnego wiersza Marii Konopnickiej.
 1. Kryteria oceny:
 • pamięciowe opanowanie wybranego tekstu,
 • wybór wiersza,
 • interpretacja słowna tekstu (tempo, intonacja, dykcja),
 • kultura słowa,
 • ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest i ruch sceniczny, strój, rekwizyty).
 1. Ocenianie i nagrody:
 • komisja wyłoni laureatów z każdej grupy wiekowej,
 • wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział w konkursie, a laureaci nagrody książkowe.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Powrót na początek strony