Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminów

Centralna Komisja Egzaminacyjna, Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Główny Inspektorat Sanitarny przygotowały szczegółowe wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. egzaminu ósmoklasisty i  maturalnego. W wytycznych znalazły się  informacje dotyczące środków ochrony osobistej, środków bezpieczeństwa związanych z organizacją przestrzeni, budynków i pomieszczeń czy dodatkowe procedury bezpieczeństwa.

PROSIMY  O  ZAPOZNANIE  SIĘ  Z  ZAMIESZCZONYMI MATERIAŁAMI

Powrót na początek strony