Zajęcia świetlicowe

Dzieci z klasy pierwszej, drugiej i trzeciej codziennie korzystają z zajęć świetlicowych odbywających się w szkole. Zajęcia prowadzone są przez p. Katarzynę Stępień. Świetlica uczy, bawi i relaksuje. To także miejsce, które odwiedzają ciekawi goście. Świetlica zapewnia dzieciom szereg zajęć dodatkowych, rozwijających takich jak: zajęcia na krytej pływalni, zajęcia z piłki ręcznej, zajęcia z języka niemieckiego, koło taneczne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej,  zajęcia ruchowe,  plastyczne i teatralne.

Powrót na początek strony