Zaproszenie w imieniu p. Tomasza Kraszewskiego

Zapraszam uczniów i rodziców na Mszę Św. w intencji Ojczyzny oraz o rychłą beatyfikację Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w niedzielę, dn. 23.10.2022 r. o godz. 12.30. do Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Puławach. Koordynatorami uroczystości są Rada Oddziału NSZZ "Solidarność" Ziemi Puławskiej oraz Puławskie Stowarzyszenie Osób Represjonowanych w stanie wojennym.

Tomasz Kraszewski - Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania Rady Miasta Puławy

 

Powrót na początek strony