4Cp
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55   SKS - piłka ręczna SKS - piłka ręczna SKS - piłka ręczna  
1 8:00- 8:45 r_fizyka-1/3 #41F 60
r_geografia-2/3 #41G 51
pił.r #pr6 b pił.r #pr6 b pił.r #pr6 b  
2 8:50- 9:35 j.polski MB 50   r_informat.-3/3 #41I 63 j.rosyjski-4/5 #41R 3p
j.hiszpański-5/5 #41H 46
 
3 9:45-10:30 j.niemiecki-1/5 #43N 65
j.hiszpański-5/5 #4h2 21
j.angielski-1/2 HA 64
j.angielski-2/2 KS 3p
historia RA 49 r_fizyka-1/3 #41F 46  
4 10:35-11:20 wf-1/2 GP s3
wf-2/2 #42C s1
zaj.wych HA 48 matematyka AD 59 matematyka AD 59 j.polski MB 50
5 11:25-12:10 matematyka AD 59 j.polski MB 50 religia-1/2 #4t3 15 matematyka AD 59 matematyka AD 59
6 12:15-13:00 pozal.inne AD 59 matematyka AD 46 j.polski MB 50 religia-1/2 #4t3 19 historia RA 48
7 13:15-14:00 j.rosyjski-4/5 #41R 64
j.hiszpański-5/5 #41H 6
wf-1/2 GP s3
wf-2/2 #42C s2
j.angielski-1/2 HA 64
j.angielski-2/2 KS 65
wf-1/2 GP s2
wf-2/2 #42C s1
r_angielski-1/2 HA 64
r_angielski-2/2 KS 65
8 14:05-14:50   r_fizyka-1/3 #41F 59
r_geografia-2/3 #41G 51
r_informat.-3/3 #41I 63
j.angielski-1/2 HA 64
j.angielski-2/2 KS 65
j.niemiecki-1/5 #43N 47
j.hiszpański-5/5 #4h2 48
r_geografia-2/3 #41G 51
r_informat.-3/3 #41I 63
9 14:55-15:40 SKS - piłka ręczna        
10 15:45-16:30 SKS - piłka ręczna        
Obowiązuje od: 23 marca 2023 roku
Drukuj plan
wygenerowano 22.03.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum