2Ep
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55 SKS - piłka ręczna j.hiszpański-5/5 #2h1 21      
1 8:00- 8:45 pił.r-2/2 #2PR b j.rosyjski-1/5 #2r1 46   j.rosyjski-1/5 #2r1 3p
j.niemiecki-2/5 #21N 27
chemia JG 52
2 8:50- 9:35 geografia SK 51 j.polski MB 50 j.polski MB 50 matematyka SE 48 j.polski MB 50
3 9:45-10:30 religia-1/2 #2t5 29 wf-1/2 #24D s3
wf-2/2 #23C ha1
geografia SK 51 j.angielski-1/4 #2a6 3p
j.angielski-2/4 #2a7 64a
j.angielski-3/4 #2a8 65
j.angielski-4/4 #2a9 4p
matematyka SE 64a
4 10:35-11:20 chemia JG 52 podst. przed 27 chemia JG 52 wf-1/2 #24D s3
wf-2/2 #23C ha1
informatyka PM 63
5 11:25-12:10 historia WA 64a biologia GR 21 matematyka SE 3p biologia GR 4p biologia GR 47
6 12:15-13:00 wf-1/2 #24D s1
wf-2/2 #23C ha
matematyka SE 6 historia WA 3p j.polski MB 60 religia-1/2 #2t5 15
7 13:15-14:00 j.angielski-1/4 #2a6 3p
j.angielski-2/4 #2a7 65
j.angielski-3/4 #2a8 27
j.angielski-4/4 #2a9 4p
wos ML 19 biologia GR 60 chemia JG 52 r_angielski-1/4 #26A 3p
r_angielski-2/4 #27A 48
r_angielski-3/4 #28A 47
r_angielski-4/4 #29A 4p
8 14:05-14:50 j.rosyjski-1/5 #21R 3p
j.niemiecki-2/5 #21N 27
  fizyka AD 59 zaj.wych BP 18 j.rosyjski-1/5 #21R 3p
j.hiszpański-5/5 #2h1 52
9 14:55-15:40   SKS - piłka ręczna j.angielski-1/4 #2a6 3p
j.angielski-2/4 #2a7 48
j.angielski-3/4 #2a8 64a
j.angielski-4/4 #2a9 4p
SKS - piłka ręczna pił.r-2/2 #2PR b
10 15:45-16:30   SKS - piłka ręczna   SKS - piłka ręczna pił.r-2/2 #2PR b
Obowiązuje od: 23 marca 2023 roku
Drukuj plan
wygenerowano 22.03.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum