62 historia
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55   HA 2Ap-2/4,2Bp-2/4 j.angielski
  MA 3Ap r_wos
HA 2Ap-2/4,2Bp-2/4 r_angielski
1 8:00- 8:45 HA 3Ap-4/5,3Cp-4/5,3Fp-4/5 j.angielski
HA 2Ap-2/4,2Bp-2/4 j.angielski
2Ep-2/5,2Fp-2/5 j.niemiecki
ML 2Ap hist.i teraź
WA 2Bp-1/2 r_historia
2 8:50- 9:35 ML 1Bp hist.i teraź
ML 2Bp-2/2 r_wos
3Fp-1/3 j.niemiecki
ML 1Fp historia
WA 5a historia
3 9:45-10:30 ML 3Bp historia
ML 2Dp hist.i teraź
MA 1Ep historia
MA 1Ap r_wos
HA 3Fp-4/5,3Ap-4/5,3Cp-4/5 r_angielski
4 10:35-11:20 WA 2Bp zaj.wych
SK 2Ep geografia
MA 2Cp historia
ML 2Ep hist.i teraź
MA 2Cp historia
5 11:25-12:10 WA 3Cp historia
SK 2Fp geografia
MA 1Cp historia
ML 1Cp hist.i teraź
WA 3Fp historia
6 12:15-13:00 WA 3Ap historia
KS 3Ap-5/5,3Cp-5/5,3Fp-5/5 j.angielski
WA 3Cp historia
ML 2Gp hist.i teraź
MA 3Ap r_wos
7 13:15-14:00 RA 1Fp hist.i teraź
MA 1Ep historia
RA 2Cp hist.i teraź
ML 1Bp-2/2 r_wos
MA 3Dp zaj.wych
8 14:05-14:50 WA 2Gp historia
WA 5a historia
  ML 1Bp hist.i teraź
3Cp doradz. zaw.
9 14:55-15:40 WA 2Fp historia
WA 3Fp historia
     
Obowiązuje od: 6 maja 2024 r.
Drukuj plan
wygenerowano 30.04.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum