2Bp
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55         j.hiszpański-5/5 #2h2 46
1 8:00- 8:45 fizyka AD 59 j.rosyjski-1/5 #2r1 46
j.niemiecki-3/5 #22N 27
j.niemiecki-4/5 #23N 15
j.hiszpański-5/5 #2h2 21
  j.rosyjski-1/5 #2r1 3p
j.hiszpański-5/5 #21H 21
geografia SK 51
2 8:50- 9:35 historia ML 29 j.polski KZ 61 matematyka LG 49 j.polski KZ 21 wf-2/9 #22D ha1
wf-3/9 #21C s3
3 9:45-10:30 biologia AC 46 wf-2/9 #22D ha
wf-3/9 #21C s1
podst. przed 64a j.angielski-1/4 #2a6 3p
j.angielski-2/4 #2a7 64a
j.angielski-3/4 #2a8 65
j.angielski-4/4 #2a9 4p
j.polski KZ 21
4 10:35-11:20 j.polski KZ 64a matematyka LG 18 j.polski KZ 21 wf-2/9 #22D ha
wf-3/9 #21C s2
j.polski KZ 21
5 11:25-12:10 chemia SA 52 historia ML 6 historia ML 62 matematyka LG 18 historia ML 62
6 12:15-13:00 wos RA 62 geografia SK 63 biologia AC 47 religia-1/9 #2t2 15 matematyka LG 18
7 13:15-14:00 j.angielski-1/4 #2a6 3p
j.angielski-2/4 #2a7 65
j.angielski-3/4 #2a8 27
j.angielski-4/4 #2a9 4p
religia-1/9 #2t2 15 chemia SA 52 informatyka PM 63 r_angielski-1/4 #26A 3p
r_angielski-2/4 #27A 48
r_angielski-3/4 #28A 47
r_angielski-4/4 #29A 4p
8 14:05-14:50   j.hiszpański-5/5 #21H 46 zaj.wych KZ 21   j.niemiecki-3/5 #22N 21
j.niemiecki-4/5 #23N 18
9 14:55-15:40     j.angielski-1/4 #2a6 3p
j.angielski-2/4 #2a7 48
j.angielski-3/4 #2a8 64a
j.angielski-4/4 #2a9 4p
   
Obowiązuje od: 23 marca 2023 roku
Drukuj plan
wygenerowano 22.03.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum