61 j.polski
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55       1Ep-3/5,1Fp-3/5,1Gp-3/5 r_angielski
HA 3Dp-1/4,3Ep-1/4,3Fp-1/4 r_angielski
1 8:00- 8:45 2Ap doradz. zaw.
ML 1Dp hist.i teraź
WA 4a historia
1Ep-3/5,1Fp-3/5,1Gp-3/5 r_angielski
HA 2Ap-4/5,2Cp-4/5,2Fp-4/5 r_angielski
2 8:50- 9:35 CJ 4Ep j.polski
KZ 2Bp j.polski
CJ 4Ep j.polski
WA 2Fp historia
CJ 1Bp j.polski
3 9:45-10:30 CJ 3Cp j.polski
ML 4Bp historia
CJ 4Ep j.polski
CJ 4Ep j.polski
CJ 3Dp j.polski
4 10:35-11:20 CJ 1Bp j.polski
IS 1Dp j.polski
SE 1Bp matematyka
CJ 1Bp j.polski
ML 1Gp hist.i teraź
5 11:25-12:10 CJ 2Dp j.polski
CJ 1Cp j.polski
CJ 3Dp j.polski
CJ 1Bp j.polski
3Cp zaj.wych
6 12:15-13:00 PR 2Cp j.polski
CJ 3Dp j.polski
CJ 1Bp j.polski
CJ 2Dp j.polski
CJ 1Cp j.polski
7 13:15-14:00 CJ 3Dp j.polski
CJ 3Cp j.polski
PI 1Ep-3/1,1Fp-3/1,1Ap-3/1,1Bp-3/1,1Cp-3/1,1Dp-3/1,1Gp-3/1 j.rosyjski
CJ 1Cp j.polski
 
8 14:05-14:50 CJ 1Cp j.polski
  AG 3Ap-5/5,3Bp-5/5 j.hiszpański
1Fp doradz. zaw.
 
Obowiązuje od: 23 marca 2023 roku
Drukuj plan
wygenerowano 22.03.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum