1Bp
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:10- 7:55          
1 8:00- 8:45 j.hiszpański-7/1 #1h2 21 doradz. zaw. 19     religia-1/4 #1t2 21
2 8:50- 9:35 j.niemiecki-1/1 #12N 27
j.niemiecki-6/1 #11N 46
plastyka ME 52 j.niemiecki-1/1 #12N 27
j.niemiecki-6/1 #11N 64a
wf-1/3 #11D s2
wf-2/3 #12D ha
wf-3/3 #11C s1
j.polski CJ 61
3 9:45-10:30 hist.i teraź RA 18 fizyka AD 60 e_dla_bezp PP 18 matematyka SE 48 zaj.wych WA 46
4 10:35-11:20 j.polski CJ 61 biologia AC 47 matematyka SE 61 j.polski CJ 61 wf-1/3 #11D b_1
wf-2/3 #12D ha
wf-3/3 #11C s3
5 11:25-12:10 matematyka SE 21 historia WA 62 chemia JG 52 j.polski CJ 61 historia WA 46
6 12:15-13:00 j.angielski-1/4 #1a1 3p
j.angielski-2/4 #1a2 65
j.angielski-3/4 #1a3 48
j.angielski-4/4 #1a4 4p
j.angielski-1/4 #1a1 3p
j.angielski-2/4 #1a2 64
j.angielski-3/4 #1a3 65
j.angielski-4/4 #1a4 4p
j.polski CJ 61 hist.i teraź RA 21 r_angielski-1/4 #11A 3p
r_angielski-2/4 #12A 64
r_angielski-3/4 #13A 65
r_angielski-4/4 #14A 4p
7 13:15-14:00 wf-1/3 #11D s1
wf-2/3 #12D ha
wf-3/3 #11C s2
j.angielski-1/4 #1a1 3p
j.angielski-2/4 #1a2 64
j.angielski-3/4 #1a3 65
j.angielski-4/4 #1a4 4p
j.rosyjski-3/1 #11R 61
j.hiszpański-8/1 #11H 3p
r_historia-1/1 #H11 62
r_wos-2/1 #11W 60
j.rosyjski-3/1 #11R 6
j.hiszpański-8/1 #11H 64a
8 14:05-14:50 geografia 51 religia-1/4 #1t2 18   r_angielski-1/4 #11A 3p
r_angielski-2/4 #12A 64
r_angielski-3/4 #13A 65
r_angielski-4/4 #14A 6
 
9 14:55-15:40 informatyka-1/2 PM 63
informatyka-2/2 ZC 46
    j.hiszpański-7/1 #1h2 48  
Obowiązuje od: 23 marca 2023 roku
Drukuj plan
wygenerowano 22.03.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum