233 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 Maja jak co roku przedstawiciele społeczności naszej szkoły uczestniczyli w miejskich obchodach 233 rocznicy uchwalenia Konstytucji. Wydarzenie to odgrywa niezwykle ważną rolę w dziejach polskiej państwowości nie tylko dlatego, że była to pierwsza europejska konstytucja, ale również z powodu okoliczności jej uchwalenia. To jedna z ostatnich prób ratowania suwerenności Rzeczypospolitej ale także pierwszy krok w kierunku przeobrażenia polskiego społeczeństwa.

Wychowanie patriotyczne stanowi istotny element naszej pracy wychowawczej. Staramy się zawsze przy okazji tak ważnych w dziejach Polski dat przypominać młodzieży dokonania poprzednich pokoleń i ich wpływ na losy państwa i narodu. Chcemy aby młodzi ludzie wchodząc w dorosłość świadomie korzystali z dorobku historii.

  1. Poczet sztandarowy szkoły wychodzi z kościoła
  2. Uczniowie w poczcie sztandarowym przed budynkiem kościoła
  3. Delegacja uczniów wraz z dyr. Anną Nowosadzką 
  4. Delegacja szkoły w oczekiwaniu na złożenie kwiatów
  5. Delegacja szkoły po złożeniu kwiatów pod pomnikiem
  6. Dyr. Anna Nowosadzka wraz z uczniami liceum
Powrót na początek strony