Szkoła Podstawowa

Informacja dotycząca rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2023/2024

 

  1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi się na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, na wolne miejsca. Rodzice dziecka mogą złożyć wniosek do maksymalnie trzech wybranych szkół ze wskazaniem kolejności najbardziej i najmniej preferowanych placówek. Szkoła umieszczona na liście preferencji na pierwszym miejscu nazywana jest szkołą pierwszego wyboru

 

  1. Rodzice/opiekunowie prawni wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej i podpisują go podpisem elektronicznym,

lub

  • wypełniają w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej, drukują go i po podpisaniu składają w szkole pierwszego wyboru,

lub

  • pobierają druk wniosku w dowolnej szkole, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają w szkole pierwszego wyboru. Informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.

 

Nabór elektroniczny do klas pierwszych w szkołach podstawowych odbywa się poprzez link (aktywny od 1 marca 2023r) :

https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/pulawy

 

Do pobrania poniżej dokumenty potrzebne w procesie rekrutacji do I klasy szkoły podstawowej

Powrót na początek strony