Kontakt

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im F. D. Kniaźnina w Puławach

ul. Wróblewskiego 11 24-100 Puławy

sekretariat tel. 814586640

dyżurka tel. 814586642 fax. 814586643

intendentka tel. 814586649

sekretariat sekretariat@zsonr2.pulawy.pl

administrator strony www pmatysiak@zsonr2.pl

Wpłaty na obiady konto: 44 1020 3219 0000 9102 0168 4968 - PKO BP SA

Tytuł przelewu: proszę podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę

Powrót na początek strony