Kalendarz roku

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. F.D. KNIAŹNINA W PUŁAWACH

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktycznych 01 września 2021 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2021 r.
3. Ferie zimowe: 14 - 27 lutego 2022 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 14 - 19 kwietnia 2022 r.
5. Egzamin ósmoklasisty

24 maja 2022r. - język polski

25 maja 2022r. - matematyka

26 maja 2022r. - język obcy nowożytny                           

6. Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych  29 kwietnia 2022 r.
7. Egzamin maturalny

04 - 20 maja 2022 r. - część pisemna

18 - 20 maja 2022 r. - część ustna                 

8. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

12 listopada 2021r. (piątek)

07 stycznia 2022r. (piątek)

02 maja 2022r. (poniedziałek)

04,05,06,09 maja 2022 r. (środa, czwartek, piątek, poniedziałek)

17 czerwca 2022 r. (piątek)                                                                                                                                       na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 roku w sprawie organizacji roku szkolnego (DZ. U. nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

9. Zakończenie roku szkolnego  24 czerwca 2022 r.
Powrót na początek strony