Kalendarz roku

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. F.D. KNIAŹNINA W PUŁAWACH

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktycznych

01 września 2022 r.

 

2

Święto KEN; Dzień Patrona Szkoły

14 października 2022r.

 

3

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2022 r.

 

4

Ferie zimowe:

16 - 29 stycznia 2023 r.

 

5

Wiosenna przerwa świąteczna

06 - 11 kwietnia 2023 r.

 

6

Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych

28 kwietnia 2023 r.

 

7

Egzamin maturalny

04 - 23 maja 2023 r. - część pisemna

10 - 23 maja 2023 r. - część ustna

8

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

31 października 2022r. (poniedziałek)
02 maja 2023r. (wtorek) 
04,05,08,09 maja 2023 r. (czwartek, piątek, poniedziałek, wtorek)
9 czerwca 2023 r. (piątek)
na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (DZ. U. nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

9

Zakończenie roku szkolnego

23 czerwca 2023r.

 

Powrót na początek strony