Kalendarz roku

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. F.D. KNIAŹNINA W PUŁAWACH

1

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktycznych

04 września 2023 r.

2

Święto KEN; Dzień Patrona Szkoły

13 października 2023r.

3

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2023 r.

4

Ferie zimowe:

29.01 – 11.02. 2024 r.

5

Wiosenna przerwa świąteczna

28.03 – 02.04 2024 r.

6

Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych

26 kwietnia 2024 r.

7

Egzamin maturalny

07 - 23 maja 2024 r. - część pisemna
10 - 20 maja 2024 r. - część ustna

8

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

2,3 listopada 2023r.
5 stycznia 2024r.
02 maja 2024r.
09,10,13 maja 2024 r.
31 maja 2024 r.

9

Zakończenie roku szkolnego

21 czerwca 2024r.

Powrót na początek strony