Kalendarz roku

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021
W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2
IM. F.D. KNIAŹNINA W PUŁAWACH

1. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktycznych 01 września 2020 r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2020 r.
3. Ferie zimowe: 01 – 14 lutego 2021 r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna 01 – 06 kwietnia 2021 r.
5. Egzamin ósmoklasisty 25 maja 2021r. – język polski

 

26 maja 2021r. – matematyka

27 maja 2021r. – język obcy nowożytny

6. Zakończenie roku szkolnego dla klas maturalnych 30 kwietnia 2021 r.
7. Egzamin maturalny 04 – 20 maja 2021 r. – część pisemna

 

07 – 20 maja 2021 r. – część ustna (oprócz 9 i 16 maja)

8. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych 02 listopada 2020 (poniedziałek)

 

04, 05 stycznia 2021r.(poniedziałek, wtorek)

04, 05, 06, 07 maja 2021 r. (wtorek, środa, czwartek, piątek)

04 czerwca 2021r. (piątek)
na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (DZ. U. nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

9. Zakończenie roku szkolnego 25 czerwca 2021 r.
Powrót na początek strony