Rada rodziców

PREZYDIUM

RADY   RODZICÓW      w   roku   szkolnym   2021/2022

LP

Nazwisko i imię 

1

Paw   Paweł

przewodniczący

2

Furtak Grzegorz

z-ca przewodniczącego

3

Korzeniowska Monika

skarbnik

4

Czerska Grażyna

 sekretarz

5

Bachanek-Abramowicz Monika - członek

6

Bernacka  Anna - członek

7

Koncka  Jolanta  zastępca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej

8

Lipnicka Katarzyna  członek Komisji Rewizyjnej

9

Giza Marcin - członek

10

Panek Patrycja - członek

11

Lewandowska Inga  przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 

12

 

Kobus  Kinga - członek

13

 

Milanowska Aneta - członek

Dane do wpłat darowizn:

Bank:  Lubelski Bank Spółdzielczy

Nr konta :  85 8741 0004 0080 4594 2000 0010

Powrót na początek strony