Rada rodziców

PREZYDIUM

RADY   RODZICÓW      w   roku   szkolnym   2022/2023

LP

Nazwisko i imię 

1

Paw   Paweł      przewodniczący

2

Furtak Grzegorz      z-ca przewodniczącego

3

Korzeniowska Monika     skarbnik

4

Czerska Grażyna     sekretarz

5

Furtak – Liszka  Katarzyna - członek

6

Bernacka  Anna - członek

7

Koncka  Jolanta  zastępca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej

8

Lipnicka Katarzyna  członek Komisji Rewizyjnej

9

Skoczek  Agnieszka - członek

10

Panek Patrycja - członek

11

Samcik  Monika  przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

12

Kobus  Kinga - członek

13

Milanowska Aneta - członek

Dane do wpłat darowizn:

Rada Rodziców przy ZSO nr 2 w Puławach

Bank:  Lubelski Bank Spółdzielczy

Nr konta :  85 8741 0004 0080 4594 2000 0010

Powrót na początek strony