Liceum Ogólnokształcące

ÓSMOKLASISTO ZAPRASZAMY Cię do „PIĄTKI” czyli

do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. F. D. Kniaźnina w Puławach

Zobacz nasz interaktywny plakat o szkole

Jesteśmy obecni w mediach społecznościowych: InstagramFacebookYoutube

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ:

 • bardzo wysoką zdawalnością egzaminów maturalnych;
 • przyjazną atmosferą i bardzo dobrymi relacjami wśród uczniów;
 • licznymi sukcesami w konkursach sportowych, artystycznych i przedmiotowych;
 • ciekawą i różnorodną ofertą zajęć pozalekcyjnych;
 • szerokim wachlarzem wydarzeń i imprez szkolnych;
 • tytułami laureatów ogólnopolskich olimpiad: Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej, Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mediach oraz Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości;
 • wykwalifikowaną kadrą doświadczonych i życzliwych nauczycieli;
 • Ośrodkiem Szkolenia Piłki Ręcznej, który zapewnia profesjonalne treningi i daje szansę na powołanie do kadry Polski;
 • aktywną działalnością Szkolnego Klubu Wolontariusza;
 • nowoczesnymi salami lekcyjnymi, wyposażonymi w tablice interaktywne i sprzęt multimedialny;
 • współpracą ze szkołami w całej Europie podczas realizacji kolejnych projektów “Erasmus+”;

KŁADZIEMY DUŻY NACISK NA BUDOWANIE DOBRYCH RELACJI RÓWIEŚNICZYCH I PRZYJAŹNI,

A TAKŻE ORGANIZACJĘ WIELU IMPREZ SPRZYJAJĄCYCH NAUCE I ZABAWIE.

TERMINY  REKRUTACJI

DO III  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

rok szkolny 2023/2024

1.Składanie wniosków do wybranych szkół od 15  maja  do 23 czerwca  2023r. do  godz.  15:00.

2. Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty przez kandydatów   nieobjętych rekrutacją elektroniczną 

           od 23 czerwca 2023r. do  10 lipca 2023r.   do godz. 15:00.

3. Dokonywanie zmian przez kandydatów wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

           od  23 czerwca  2023r.   do  10 lipca 2023r.   do godz. 15:00.

4. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata  warunków/kryteriów  wynikających z  postępowania rekrutacyjnego    do  17   lipca   2023r.

5. Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia 18 lipca   2023r.   

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, kopii  aktu urodzenia, karty zdrowia, 2  fotografii –18  lipca  2023r. do  21 lipca 2023r.  do godz. 15:00.

7. Publikacja list przyjętych do szkoły  24   lipca 2023r.   do  godz. 14:00.

Powrót na początek strony