Liceum Ogólnokształcące

ÓSMOKLASISTO ZAPRASZAMY Cię do „PIĄTKI” czyli

do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. F. D. Kniaźnina w Puławach

Zobacz nasz interaktywny plakat o szkole

Jesteśmy obecni w mediach społecznościowych: InstagramFacebookYoutube

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ:

 • bardzo wysoką zdawalnością egzaminów maturalnych;
 • przyjazną atmosferą i bardzo dobrymi relacjami wśród uczniów;
 • licznymi sukcesami w konkursach sportowych, artystycznych i przedmiotowych;
 • ciekawą i różnorodną ofertą zajęć pozalekcyjnych;
 • szerokim wachlarzem wydarzeń i imprez szkolnych;
 • tytułami laureatów ogólnopolskich olimpiad: Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej, Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mediach oraz Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości;
 • wykwalifikowaną kadrą doświadczonych i życzliwych nauczycieli;
 • Ośrodkiem Szkolenia Piłki Ręcznej, który zapewnia profesjonalne treningi i daje szansę na powołanie do kadry Polski;
 • aktywną działalnością Szkolnego Klubu Wolontariusza;
 • nowoczesnymi salami lekcyjnymi, wyposażonymi w tablice interaktywne i sprzęt multimedialny;
 • współpracą ze szkołami w całej Europie podczas realizacji kolejnych projektów “Erasmus+”;
 • jednozmianowym systemem pracy – lekcje kończą się najpóźniej o godz.15.20;

PO ZAKOŃCZENIU PANDEMII DUŻY NACISK POŁOŻYMY NA INTEGRACJĘ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ, 

BUDOWANIE DOBRYCH RELACJI RÓWIEŚNICZYCH I PRZYJAŹNI,

A TAKŻE ORGANIZACJĘ WIELU IMPREZ SPRZYJAJĄCYCH NAUCE I ZABAWIE.

Linki do zarządzeń w sekcji Załączniki
Powrót na początek strony