Liceum Ogólnokształcące

ÓSMOKLASISTO ZAPRASZAMY Cię do „PIĄTKI” czyli

do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. F. D. Kniaźnina w Puławach

Zobacz nasz interaktywny plakat o szkole

Jesteśmy obecni w mediach społecznościowych: InstagramFacebookYoutube

MOŻEMY SIĘ POCHWALIĆ:

 • bardzo wysoką zdawalnością egzaminów maturalnych;
 • przyjazną atmosferą i bardzo dobrymi relacjami wśród uczniów;
 • licznymi sukcesami w konkursach sportowych, artystycznych i przedmiotowych;
 • ciekawą i różnorodną ofertą zajęć pozalekcyjnych;
 • szerokim wachlarzem wydarzeń i imprez szkolnych;
 • tytułami laureatów ogólnopolskich olimpiad: Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej, Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Mediach oraz Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości;
 • wykwalifikowaną kadrą doświadczonych i życzliwych nauczycieli;
 • Ośrodkiem Szkolenia Piłki Ręcznej, który zapewnia profesjonalne treningi i daje szansę na powołanie do kadry Polski;
 • aktywną działalnością Szkolnego Klubu Wolontariusza;
 • nowoczesnymi salami lekcyjnymi, wyposażonymi w tablice interaktywne i sprzęt multimedialny;
 • współpracą ze szkołami w całej Europie podczas realizacji kolejnych projektów “Erasmus+”;
 • jednozmianowym systemem pracy – lekcje kończą się najpóźniej o godz.15.20;

PO ZAKOŃCZENIU PANDEMII DUŻY NACISK POŁOŻYMY NA INTEGRACJĘ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ, 

BUDOWANIE DOBRYCH RELACJI RÓWIEŚNICZYCH I PRZYJAŹNI,

A TAKŻE ORGANIZACJĘ WIELU IMPREZ SPRZYJAJĄCYCH NAUCE I ZABAWIE.

TERMINY  REKRUTACJI

DO III  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

rok szkolny 2022/2023

Na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego organizowania funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na rok szkolny 2022/2023.

 1. Składanie wniosków do wybranych szkół - od 16  maja  do 24 czerwca  2022r. do godz. 15:00.

 

 1. Dostarczenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopii zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty przez kandydatów   nieobjętych rekrutacją elektroniczną

od 24 czerwca 2022r. do  14  lipca 2022r.   do godz. 15:00.

 

 1. Dokonywanie zmian przez kandydatów wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od  24 czerwca  2022r.     do  14 lipca 2022r.   do godz. 15:00.

 

 1. Weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata  warunków/kryteriów  wynikających z  postępowania rekrutacyjnego  -  do  14   lipca   

 

 1. Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia – 22  lipca   2022r.   

 

 

 1. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej  oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, kopii  aktu urodzenia, karty zdrowia, 2  fotografii – 22  lipca  2022r. do  28 lipca 2022r.  do godz. 15:00.

 

 1. Publikacja list przyjętych do szkoły - 29   lipca   do  godz. 14:00.
Powrót na początek strony