84 rocznica wybuchu II wojny światowej

1 września 1939 roku rozpoczęła się najstraszniejsza wojna XX wieku. Za jej początek uznaje się atak niemieckiego pancernika „Schleswig-Holstein” na polską placówkę Westerplatte o godzinie 4.45. Pomimo znacznej przewagi sił niemieckich i chęci szybkiego pokonania Polski załoga Westerplatte pod dowództwem mjr. Henryka Sucharskiego broniła się dzielnie. Walki trwały do 7 września. Podobnie było podczas tzw. kampanii wrześniowej. Zmasowany atak sił niemieckich, a od 17 września również radzieckich spowodował klęskę Polski. Tak rozpoczęła się wojna totalna, która swoim zasięgiem objęła prawie cały świat i przez 6 lat pochłonęła ponad 50 milionów ofiar.

By upamiętnić to smutne wydarzenie oraz uczcić pamięć polskich żołnierzy poległych na polach II wojny światowej uczniowie a klasy 2 III Liceum Ogólnokształcącego w Puławach wraz z panią dyrektor Anną Nowosadzką oraz panią Agnieszką Redą – nauczycielem historii wzięli udział w miejskich uroczystościach zorganizowanych na cmentarzu wojennym. 

Powrót na początek strony