Dzień Kolorowej Skarpetki

W ramach zajęć świetlicowych, w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odbyły się zajęcia warsztatowe z panią pedagog – Emilią Bernat. Spotkanie dotyczyło obchodów Dnia Kolorowej Skarpetki – dnia tolerancji oraz solidarności z osobami z Zespołem Downa, przypadającym na 21 marca.  W zajęciach  uczestniczyły  dzieci z klas 1-3 SP. Nasi Najmłodsi poznali czym jest Zespół Downa oraz jakie znaczenie w tym dniu ma kolorowa skarpetka „nie do pary”. Rozmawialiśmy o różnorodności, wyjątkowości, akceptacji i tolerancji. Na zakończenie spotkania, dzieci ozdabiały według własnego pomysłu szablony skarpetek. Akcja miała na celu budowanie świadomości na temat tego, czym jest Zespół Downa, a także wrażliwości na potrzeby osób nim dotkniętych.

Powrót na początek strony