Edukacyjna Kampania Ekologiczna

Dnia 17.10. 2022 r. klasa 5 SP w  ramach Edukacyjnej Kampanii Ekologicznej zwiedziła Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Puławach. Uczniowie zapoznali się z  działalnością  zakładu, nowoczesnymi metodami segregacji, recyklingu i utylizacji odpadów. Obejrzeli sortownię, składowiska odpadów zmieszanych i selektywnych, kompostownik oraz tereny zrekultywowane po wysypiskach śmieci sprzed 26 lat. W trakcie wykładów poznali etapy przetwarzania odpadów, obejrzeli półprodukty wykorzystywane do produkcji papieru, szkła, plastiku. Zostali uświadomieni, jak ważna jest selekcja, rozsądna  gospodarka odpadami, a zwłaszcza ograniczenie produkcji śmieci.
Po opuszczeniu terenu Zakładu Usług Komunalnych uczniowie z radością pobiegli do pobliskiego lasu, cieszyć się pięknem przyrody i świeżym powietrzem.

Powrót na początek strony