KOLEJNE WYRÓŻNIENIE DLA ARKA

Arek Materek z IVA zgłosił się do Wielkiego testu o romantyzmie zorganizowanego przez studencko-doktoranckie koła naukowe - Koło Miłośników Kultury i Literatury Wieku XIX i Koło Młodych Dydaktyków  UMCS jako jeden z 220 osób! Wszyscy uczestnicy pisali test w swoich szkołach, potem trzeba było poczekać na wyniki. Okazało się, że jedynym wyróżnionym uczniem z puławskich szkół został Arek. Gratulujemy!

Wręczenie nagród i wyróżnień  odbyło się podczas wydarzenia zorganizowanego przez Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa UMCS pt. Jakiż to chłopiec piękny i młody… Romantyzm w kręgu współczesności w połączonych aulach Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i miało bardzo uroczystą oprawę. Wydarzenie zostało zorganizowane przez dr hab. Małgorzatę Rzeszutko, prof. UMCS, przewodniczącą Zespołu ds. współpracy ze szkołami na Wydziale Filologicznym oraz dr hab. Elżbietę Flis-Czerniak, prof. UMCS (opiekunkę Koła Miłośników Kultury i Literatury Wieku XIX) i dr Beatę Jarosz (opiekunkę Koła Młodych Dydaktyków).

Otwarcia uroczystości dokonał Prorektor ds. ogólnych dr hab. Arkadiusz Bereza, prof. UMCS. Następnie głos zabrali Prodziekan ds. studenckich Wydziału Filologicznego dr hab. Joanna Szadura, prof. UMCS oraz Dyrektor Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski. Obecni byli również Wicedyrektor Instytutu dr hab. Renata Jakubczuk, prof. UMCS, pracownicy Wydziału Filologicznego, w tym Instytutu Językoznawstwa i Literaturoznawstwa, a także studenci.

Wśród gości znalazła się Pani mgr Barbara Rzeszutko, Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie i najważniejsi goście: nagrodzeni uczniowie, ich klasy i nauczyciele.

Spotkanie prowadziła dr hab. Małgorzata Rzeszutko, prof. UMCS.

Na program, który wpisał się w obchody 200. rocznicy romantyzmu w Polsce, złożył się wykład pt. Tajemnice Świtezi – prof. dr hab. Arkadiusz Bagłajewski; projekcja adaptacji ballady Adama Mickiewicza – Świtezianka (2018, reż. Julia Bui, Mai Bui; thriller romantyczny); filmik Co wiemy o romantyzmie? – aktywności studencko-doktoranckich kół naukowych: Koła Miłośników Kultury i Literatury Wieku XIX oraz Koła Młodych Dydaktyków; adaptacje i artystyczne wykonania utworów romantycznych - Romantyzm widziany oczami współczesnych młodych ludzi. To pouczające spotkanie było efektem współpracy szkoły z uniwersytetem.

Powrót na początek strony