KOLOROWA CHEMIA

Klasa 3ep o profilu biologiczno-chemicznym  w ramach współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii. Uczniowie przygotowali informacje dotyczące właściwości fizycznych i chemicznych dwóch pierwiastków: chromu i manganu.

 Młodzież w trakcie zajęć laboratoryjnych, badając i samodzielnie przeprowadzając reakcje chemiczne weryfikowała teoretyczne informacje wyczytane z podręcznika. Praca w laboratorium chemicznym jest bardzo specyficzna, może być  niebezpieczna, zagrażająca zdrowiu i życiu człowieka, dlatego też młodzież przeszła krótkie szkolenie dotyczące sposobu zachowania się w laboratorium i zachowania wszelkich środków ostrożności przy pracy z substancjami chemicznymi.

Trudne reakcje chemiczne po samodzielnym  wykonaniu, stają się bardziej przyjazne uczniom. Jest to bardzo dobry sposób na zapamiętanie, utrwalenie i nauczenie się bardzo trudnych wiadomości dotyczących chromu i manganu. Czas spędzony w laboratorium dał również młodzieży możliwość oceny czy praca chemika jest ciekawa, czy jest ona zgodna z zainteresowaniami ucznia, czy też nie. Zajęcia laboratoryjne pozostaną w pamięci uczniów i nauczycieli na długo.  A trzeba dodać, że współpraca naszej szkoły z UMCS w Lublinie trwa od wielu lat.      

Powrót na początek strony