MANIPULACYJNE KONTEKSTY WIZUALNOŚCI

Dwie licealne klasy: IIBp i IIIDp skorzystały z zaproszenia wystosowanego przez KUL i wzięły udział w zajęciach kształtujących umiejętności odbioru przekazów wizualnych i ich interpretacji oraz skutecznej komunikacji. Warsztaty zostały sprawnie i ciekawie poprowadzone przez pracowników naukowych Wydziału Nauk Społecznych.

Wyjazd na uniwersytet  pozwolił młodzieży zapoznać się z metodami nauczania na socjologii, kryminologii i pedagogice.

Po wysiłku intelektualnym należało się poruszać. Udało się to uczynić w parku trampolin. Po zajęciach fizycznych czekała na nas pizza na cienkim cieście.  

Powrót na początek strony