Mediacje językowe w parku

W ostatnich tygodniach, uczniowie klas: 1Ep, IIB (gr. 2) oraz IID wzięli udział w lekcjach języka angielskiego, które odbyły się w puławskim parku. Zadaniem młodzieży było wykorzystanie przygotowanych informacji dotyczących historii zespołu pałacowo-parkowego w Puławach w języku angielskim do udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w karcie pracy. Licealiści bardzo sprawnie poradzili sobie z mediacją językową, nie tylko wykazując się znakomitą znajomością tego języka obcego, czy przypominając sobie jak wygląda praca zespołowa, ale również miło spędzając czas w przepięknych okolicznościach przyrody. Oby wszystkie dobre oceny udawało się zdobywać w taki sposób 

Powrót na początek strony