Mickiewicz w słowach i obrazach

Kończy się Rok Polskiego Romantyzmu. Wśród wielu ciekawych inicjatyw, w jakie zaangażowali się uczniowie naszej szkoły, był m.in. udział w Wojewódzkim Konkursie Literacko-Plastycznym „Do źródeł polskiego romantyzmu” pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Prezydenta Miasta Lublin. To właśnie w tym konkursie uczennice klasy 4Bp, Natalia Grabczak, Olha Nesterowa oraz Weronika Porębska odebrały 27 października w Lublinie nagrody za zajęcie trzech pierwszych miejsc w kategorii: konkurs plastyczny szkoły ponadpodstawowe. Inspiracją do wykonanych przez nie prac były wybrane ballady Adama Mickiewicza: Romantyczność, Lilie  oraz Świtezianka. Sukces dziewcząt cieszy tym bardziej, że ich prace znalazły się w pokonkursowej książce pt.: „Mickiewicz 2.0. Do źródeł polskiego romantyzmu”. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na niwie artystycznej.

Anna Adamczyk

Powrót na początek strony