Nabór wniosków o przyznanie stypendiów

Szanowni Państwo,                                   

 

uprzejmie informuję, iż w dniu 1 września 2023 r. rozpoczyna się nabór wniosków o przyznanie stypendiów w ramach nowych programów stypendialnych realizowanych przez Województwo Lubelskie w ramach Priorytetu X Lepsza edukacja, programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego
2021-2027:

 

  • Program stypendialny „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2023-2024” skierowany jest  do uczniów szkoły podstawowej, uczących się w klasach V-VIII oraz uczniów liceum ogólnokształcącego, mieszkających lub uczących się w województwie lubelskim, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej,  przez co należy rozumieć niekorzystną sytuację materialną ucznia (rodziny ucznia), wynikającą z niskiego dochodu przypadającego na osobę w rodzinie lub posiadanie przez ucznia orzeczenia o niepełnosprawności lub posiadanie przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Stypendia przyznawane będą na okres od 01.09.2023 r. do 30.06.2024 r., w kwocie 600 zł miesięcznie - uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

  • Program stypendialny „Lubelska kuźnia talentów 2023-2024” skierowany jest do uczniów kształcących się w formie dziennej w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe tj. uczniów technikum, uczniów szkoły artystycznej, uczniów szkoły policealnej i uczniów szkoły branżowej I i II stopnia, mieszkających lub uczących się w województwie lubelskim, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, przez co należy rozumieć niekorzystną sytuację materialną ucznia (rodziny ucznia), wynikającą z niskiego dochodu przypadającego na osobę w rodzinie lub posiadanie przez ucznia orzeczenia o niepełnosprawności lub posiadanie przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Stypendia przyznawane będą na okres od 01.09.2023 r. do 30.06.2024 r., w kwocie 600 zł miesięcznie - uczniom, którzy spełnią wymagane regulaminem kryteria i uzyskają najwyższą punktację w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

Wymienione programy dofinansowane są przez Unię Europejską, realizowane przez Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

 

W związku z rozpoczęciem rekrutacji, proszę o przekazanie informacji o naborze wniosków o przyznanie stypendium uczniom, którzy mogliby wziąć udział we wspomnianych programach stypendialnych. 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące programów: regulaminy i wymagane dokumenty, znajdują się na stronie internetowej www.lubelskie.pl w zakładce Stypendia uczniowskie.

 

Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące projektów stypendialnych prosimy kierować pod numery telefonów (81) 44 16 713, (81) 44 16 716, (81) 47 81 459 (81) 44 16 776

lub za pośrednictwem skrzynki

e-mail: stypendia_ue@lubelskie.pl

 

Zachęcamy do pobrania plakatu dot. stypendiów i przekazania go wychowawcom klas oraz umieszczenia w gablotkach informacyjnych dla uczniów: plakat do pobrania.

 

Wnioski pobrane ze strony internetowej należy złożyć w wersji papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego, który jest opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź podpisem potwierdzonym profilem zaufanym, w terminie od 1 do 30 września 2023 r.

 

Powrót na początek strony