Podręczniki szkolne

ROK SZKOLNY    2021/2022

SZKOŁA  PODSTAWOWA  nr 5

Podręczniki i ćwiczenia dla uczniów wszystkich  klas szkoły podstawowej   są zakupione przez szkołę ze  środków  z dotacji celowej i wypożyczane uczniom.

Wszystkie podręczniki  znajdują się w wykazie podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia ogólnego uwzględniających nową podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

 Lista podręczników znajduje się w zakładce Uczniowie - Podręczniki

 LICEUM  OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Uczniowie klas pierwszych liceum kupują podręczniki zgodnie z wykazem zamieszczonym  w  zakładce "UCZNIOWIE"  →  "PODRĘCZNIKI".

WYJĄTEK   -  prosimy NIE KUPOWAĆ podręczników do języków obcych oraz plastyki i muzyki . Tytuł podręcznika zostanie podany po 1 września po przydzieleniu uczniów do odpowiednich grup.

W PIERWSZYCH DNIACH WRZEŚNIA PLANOWANY JEST KIERMASZ UŻYWANYCH PODRĘCZNIKÓW DLA UCZNIÓW LICEUM.

Powrót na początek strony