„Spotkanie z poezją Czesława Miłosza”

      „Spotkanie z poezją Czesława Miłosza” w 110. rocznicę urodzin poety   KONKURS RECYTATORSKI online   Każdy z uczestników przygotowuje recytację wybranego utworu Czesława Miłosza, nagrywa i przesyła na adres e-mail konkurs.recytator@gmail.com lub na adres swojego polonisty. Czas trwania prezentacji nie powinien przekroczyć 5 minut. Film musi być opisany: - imię i nazwisko uczestnika konkursu, - klasa, - tytuł utworu. Najlepsi w konkursie zostaną nagrodzeni książkami, a wszyscy uczestnicy świetnymi ocenami z języka polskiego. Na nagrania recytatorów czekamy do dnia 20.04.2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 23.04.2021 r. a wyniki zostaną podane na stronie internetowej szkoły.   Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie wszystkich uczniów naszej szkoły.   Biblioteka szkolna i Poloniści

Powrót na początek strony