W królestwie Ubó

Dziś w naszej szkole odbyła się gra terenowa „W królestwie Ubó”, zorganizowana przez klasę 1Ap wraz z wychowawczynią Anią Hentel. Gra pozwoliła uczniom i uczennicom klas pierwszych wczuć się w rolę osób, które na co dzień borykają się z problemami takimi jak: malaria, utrudniony dostęp do edukacji czy ubóstwo.

W grze wzięły udział delegacje klas pierwszych, a dokładnie 6-osobowe drużyny, których zadaniem było odnalezienie dobrze ukrytych stanowisk w szkole oraz wykonanie zadań, związanych z problemami globalnymi na świecie. Gra rozpoczęła się orędziem króla UBÓstwianego do swoich „poddanych” z prośbą o pomoc w odnalezieniu STWO, czyli tego, co niszczy królestwo.

Z mapą w ręku uczniowie i uczennice szukali przyczyn pogarszania się sytuacji w królestwie, a jednocześnie mieli okazję:

  • zrozumieć wyzwania współczesnego świata oraz współzależności miedzy ludźmi żyjącymi w krajach Globalnej Północy i Globalnego Południa,
  • zdobyć cenną wiedzę,
  • budować solidny most przy wykorzystaniu kilku podstawowych materiałów, takich jak: patyki, papier i taśma,
  • uczyć się współpracy w zespole,
  • rywalizować, jednocześnie dobrze się bawiąc.

Gra okazała się wcale niełatwa i do końca towarzyszyły jej niezwykłe emocje. Po długiej i ciężkiej, lecz często zabawnej rywalizacji Stary Król UBÓstwiany pozostawił swoje królestwo nowej radzie … drużynie "Seveny" z klasy 1Fp. Ogromne gratulacje!!!

Powrót na początek strony