Warsztaty papieru czerpanego

W poniedziałek 7 lutego dzieci z klasy trzeciej szkoły podstawowej uczestniczyły w warsztatach tworzenia papieru czerpanego.  Zanim zapoznały się z dawną sztuką wykonywania papieru, dowiedziały się, jak powstawały pierwsze książki oraz jak przez wieki tworzono materiały, na których zapisywano informacje. Warsztaty były też okazją do uświadomienia dzieciom jak wszechstronne oddziaływanie na ich rozwój ma czytanie i kontakt z książką.

     W drugiej części spotkania uczniowie własnoręcznie na kolorowo ozdabiali kartki papieru czerpanego.

Powrót na początek strony