Wielka Lekcja „Człowiek w środowisku” UP Lublin

Dnia 20.10.2022 r.  uczniowie klasy 1ep i 3ep o profilu biologiczno - chemicznym uczestniczyli w Wielkiej Lekcji „Człowiek w środowisku” organizowanej w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.  Lekcja była wstępem przygotowującym  uczniów do  wojewódzkiego konkursu ekologicznego „Człowiek w środowisku”. W trakcie wykładów zostały zaprezentowane problemy  cywilizacyjne  współczesnego  świata dotyczące: gospodarki wodą, ściekami, odpadami, energią elektryczną. Przedstawiono ciekawe rozwiązania i możliwości wykorzystania tych produktów wtórnie.  Zwrócono również  uwagę na konieczność pozyskiwania energii z różnych, alternatywnych źródeł. Tymi zagadnieniami zajmuje się Wydział Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego, którego kierunki zostały zaprezentowane uczniom w trakcie spotkania.
Uczniowie naszego liceum poczuli atmosferę wyższej uczelni i inspirację do dalszego kształcenia na wyższym poziomie.

Powrót na początek strony