Zjawisko handlu ludźmi

Mogłoby się wydawać, że handel ludźmi to problem epok dawno minionych. W XIX wieku kolejne kraje zakazywały handlu niewolnikami, uznając go za nielegalny i niemoralny, wreszcie w 1926 roku konwencja Ligi Narodów zakazywała niewolnictwa w ramach regulacji międzynarodowych i zobowiązywała państwa do „usunięcia niewolnictwa pod wszystkimi jego postaciami”. Mimo to problem nie zniknął. Handel ludźmi jest zjawiskiem podlegającym dynamicznym przemianom, którego nasilenie zaobserwowano w Polsce na początku lat 90-tych XX wieku. Obecnie Polska nie jest już tylko krajem pochodzenia ofiar, ale jest także krajem tranzytowym, przez który odbywa się ich transfer oraz krajem docelowym dla osób wykorzystywanych głównie w prostytucji i pracy przymusowej.
Zjawisko to może dotknąć każdego, dlatego warto podnosić swoją świadomość w tym zakresie, znać mechanizmy manipulacji oraz typowe działania współczesnych handlarzy ludźmi. Zachęcam do zapoznania się z materiałami dostępnymi na stronach internetowych organizacji zajmujących się tym zjawiskiem na co dzień
https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi/handel-ludzmi-w-polsce---broszura-informacyjna
https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi
https://www.gov.pl/web/mswia/przeciwdzialanie-handlowi-ludzmi
https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi/filmy

Powrót na początek strony